Úvod Informace

Informace


ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Přihlašování na kroužky ON-LINE nebo osobně v kanceláři Letokruhu
od pondělí 5. 9. 2022 od 14 hod.
Pro snadné přihlašování je pro vás k dispozici aplikace Můj Letokruh.
Většina kroužků začíná v říjnu - v týdnu od 3. 10. 2022 - podle rozvrhu (kromě stolního tenisu, kopané) a končí v květnu.
Kroužky neprobíhají v době prázdnin (podzimních, zimních, jarních, pololetních).
V prosinci končí kroužky v pátek 16. 12. 2022 a poté začínají v lednu, v pondělí 2. 1. 2023.
Uhradit kroužkovné můžete hotově v kanceláři/na recepci, nebo bezhotovostně na účet
Letokruhu 17331631/0100 (jako variabilní symbol použijte číslo přihlášky, popřípadě do
poznámky uveďte jméno dítěte a název kroužku).
Děkujeme za úhradu do 15. 10. 2022, (2. pololetí úhrada do 15. 2. 2023).