Úvod

Kroužky

Školní rok 2022/2023

Přihlašování na kroužky ON-LINE nebo osobně v budově Letokruhu na TYRŠOVĚ ULICI 25  od pondělí 5. 9. 2022 od 14 hod.

Pro snadné přihlašování je pro vás k dispozici aplikace Můj Letokruh. 

Většina kroužků začíná v říjnu - v týdnu od 3. 10. 2022 - podle rozvrhu (kromě stolního tenisu, kopané.) a končí v květnu. 

Kroužky neprobíhají v době prázdnin (podzimních, zimních, jarních, pololetních). 

V prosinci končí kroužky v pátek 16.12.2022 a poté začínají až v lednu, v pondělí 2.1.2023. 

Uhradit kroužkovné můžete hotově v Letokruhu  nebo bezhotovostně na účet Letokruhu 17331631/0100 (jako variabilní symbol použijte číslo přihlášky, popřípadě do poznámky uveďte jméno dítěte a název kroužku). Děkujeme za úhradu do 15. 10. 2022, (2. pololetí úhrada do 15. 2. 2023).

Tanec hrou Sportovně – pohybový 800 Kč / pololetí

Čas: středa od 16:00 do 17:15

Pohybová lekce plná skoků, běhu, rytmu i elegance. 

Budeme prožívat příběhy, tančit na hudbu i zvuky námi vytvořené. Důraz nebude kladen na výkon, ale na prožitek. 

Pro děti 6-10 let.

Věkové skupiny: předškolák a žák ZŠ

Vede Anna Roth

vyplnit přihlášku Přihlašování bude ukončeno 31. května 2023 8:00.