Úvod O nás

O nás

Letokruh - středisko volného času je tu pro všechny - od dětí až po seniory. Každý týden navštěvuje naše aktivity více jak 650 dětí a dospělých. Na zhruba třicítce akcích za rok se vystřídá přes 2000 návštěvníků, letos jsme zorganizovali 29 táborů, z toho je největší zájem o tábory příměstské. Nabízíme zájmové kurzy a kroužky, semináře, výtvarné a řemeslné dílny, výukové programy pro školy, soutěže i různorodé akce, tábory a pobyty. Chceme Letokruh budovat jako přívětivé inspirující místo ve městě otevřené pro všechny.

Letokruh je školským zařízením poskytujícím zájmové vzdělávání. Jeho činnost je vymezena školským zákonem, Vyhláškou o zájmovém vzdělávání č. 74/ 2005 Sb. a Zřizovací listinou. Aktivity Letokruhu jsou určeny především dětem a mládeži, ale podporujeme i zájmové vzdělávání ostatních obyvatel z Letovic a okolí.

 

Posláním Letokruhu je organizovat kvalitní a zajímavé aktivity především v oblasti volného času, při kterých jsou vytvářeny podmínky pro osobnostní rozvoj všech účastníků. Podporujeme celoživotní vzdělávání. Snažíme se nejen o to, aby účastníci našich aktivit měli možnost tvořivě a hravě trávit volný čas, ale jde nám též o to, aby se učili, získávali inspiraci, nové dovednosti i znalosti, aby získávali životní kompetence, aby rozvíjeli svůj potenciál, také aby dokázali spolupracovat a spolu řešit nejrůznější problémy, jak to vyžaduje 21. století. Způsob, jak toho dosáhnout, je pestrá nabídka činností a svědomitá  a současně tvůrčí, inovativní práce týmu interních a externích pedagogů volného času.

 

          Co je pro nás důležité:

Otevřenost...

Chceme být pro všechny, přístupní komukoliv. Chceme být otevřeným komunitním a vzdělávacím centrem, v němž děti, mladí i dospělí najdou množství zajímavých pestrých aktivit. Chceme být zařízením, kde je každý nápad brán v potaz a lidé vědí, že s ním mohou přijít. Chceme být centrem pohodové a otevřené komunikace a spolupráce.

Tvořivost...

Snažíme se našimi aktivitami podporovat kreativitu a to zdaleka nejen v uměleckém slova smyslu. Chceme podporovat tvůrčí přístup k životu. Jednou z metod, které nejčastěji používáme, je hra ve všech jejích podobách.

Smysluplnost...

Dbáme na to, aby každá naše aktivita byla propojená se skutečným životem, prakticky využitelná, aby navazovala na to, co už klienti znají, co je zajímá a baví.

Aktivita...

Chceme být činorodým zařízením, které vstupuje do života města a regionu. Chceme poskytovat všem příležitost k aktivitě a aktivnímu trávení volna.

Pohodové prostředí...

Snažíme se vytvářet pohodu při všech našich aktivitách jak ve smyslu věcného a materiálního, tak i sociálního prostředí. Podporujeme vstřícné chování jednoho k druhému.

Zábava...

Chceme, aby v našich kroužcích, na našich akcích i ostatních aktivitách nebyla nuda. Abychom se nejenom učili, ale zároveň i dobře bavili.

 

Letokruh nabízí zájmové kurzy a kroužky, semináře, výtvarné a řemeslné dílny, vzdělávací workshopy i zábavné aktivity, soutěže i výlety, tábory či pobyty. Organizujeme aktivity především pro děti a mládež školou povinné, ale z našich aktivit si vyberou i  dospělí či nejmladší děti, kteří jsou též naší cílovou skupinou. Obsahově naše aktivity zahrnují nejrůznější obory lidské činnosti - od sportu přes výtvarné či dramatické umění, hudbu či tanec po přírodovědu a ekologii.

WEB_3354

 

V současné době se počet pravidelných kroužků a kurzů pohybuje okolo padesáti. Naše zařízení navštěvuje pravidelně v tomto roce téměř šest set dětí a dospělých.  Každý měsíc organizujeme několik větších či menších akcí rozličného charakteru, celkem asi sedmdesát za rok. O prázdninách nabízíme příměstské a pobytové tábory pro děti a mládež, ale také pro rodiny s dětmi a seniory. Pro školy nabízíme výukové programy zaměřené především na přírodovědu a ekologii, které chceme v následujícím období rozšířit o vzdělávací programy zaměřené na umění, literaturu a jazyk včetně podpory čtenářství.

Sídlo zařízení je od září 2016 na ulici Tyršova 25, na dosah od centra města. Rozlehlá budova původně střední rodinné školy je skvělým zázemím pro všechny naše aktivity, pro všechny naše plány a sny. Do této budovy jsme se přestěhovali v září 2016 z objektu na Českobratrské ulici, který jsme opustili kvůli zcela nevyhovujícím podmínkám pro pedagogickou činnost. Nová budova čítá tři patra, v přízemí, ve vestibulu, je zřízeno posezení pro čekající rodiče; v prvním patře jsou dvě kanceláře, salonek, herna, zookoutek, taneční sál, sklad a toalety včetně sprch; ve druhém patře najdete dílnu, kolejiště se zázemím pro modeláře a klubovny pro sportovní kroužky jako judo, in-line brusle, rugby, workout aj.; jsou zde také kostymérna, archiv a sociální zázemí. V posledním patře využíváme dvě místnosti - výtvarný ateliér a místnost, kterou označujeme jako vesmír - zázemí pro kroužky věda hrou, kouzelník či fotograf. Ve třetím patře je také umístěn dvoupokojový byt, který chceme v nejbližší budoucnosti využívat pro mezinárodní výměnu mládeže.

 

Těšíme se i na Vaši návštěvu.